2020.
11. 30.

Templomunk megáldásának 60. évfordulója és a templom felszentelése

November 22. vasárnap örömteli napként vonul be a magyarlaki hívek és Magyarlak község életébe. Az egyébként sok szomorúságra, bánatra, gyászra okot adó 2020-as esztendő vége felé közeledve egy – mondhatni, igencsak erős – reménysugárként jellemezhetnénk ezt a szép napot, mely napnak eseményei falunk históriás könyvében is egészen biztosan előkelő helyet foglalnak majd el.

Az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén gyűltek össze a magyarlaki és vendégként a környező falvakból érkezett hívek a Szent Kereszt Felmagasztalása templom megáldása 60. évfordulójának méltó megemlékezésére. Kettős ünnepet ültünk azonban ezen a vasárnapon, hiszen az 1960-ban történt szép események felidézése mellett egy még jelentősebb ceremóniára, a templom felszentelésére is sor került.

Székely János püspök atya örömmel fogadta el a Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség meghívását, hogy e kiemelt szertartást elvégezze templomunkban. A felszentelt templomban az első szentmisét is ő mutatta be, falunk plébánosának, Takács Gyula atyának koncelebrálásával.

Szeretettel és hálás szívvel készülődve köszöntötték a hívek püspök atyát – a történeti hűség kedvéért jegyezzük fel, a szürke november ellenére verőfényes – vasárnap délelőtt. A szentmisére a minisztránsok és egyházközségi képviselők alkotta körmenetben vonultunk be az oltár elé. Polgármester úr kényszerű távollétében Monek Gyula alpolgármester köszöntötte püspök atyát Magyarlak község nevében. Szintén köszöntötte plébánosunkat is, akinek sokat köszönhetünk templomunk és lelki életünk, hitéletünk „rendbentartása” érdekében végzett szolgálatáért. Ezután a Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség nevében Gyula atya a ki nem hunyó reményt középpontba állítva köszöntötte meleg szavakkal főpásztorunkat.

A köszöntők után a Mindenszentek litániáját imádkoztuk el, majd az áldásszöveg felolvasása után püspök atya szenteltvízzel hintette meg a templom szentélyét, a szembemiséző oltárt és a főoltárt, majd középen végigvonulva az egész templomot és a szentmisén résztvevő híveket is. Külön szenteltvíz áldást hintett a Boldog Brenner János tiszteletére kialakított Mária-oltárra – melyen kihelyezésre került a Szombathelyi Egyházmegyétől nemrég kapott nagy kincsünk – falunk egykori káplánjának, vértanú papjának csontereklyélye is.

Az ige liturgiája után, a főcelebráns püspök szentbeszédében az elvallástalanodó világunkban reményre okot adó csodák felidézésével biztatott bennünket. Méltán bizakodhatunk abban, hogy a kőből épített templom falai között és hétköznapi életünkben is megélt hitünket, reményünket nem tudjuk elveszíteni. E remény jegyében, a jelenlegi nehéz körülmények között is törekedjünk a legfőbb parancs, a szeretet megélésére, Krisztus Királyunk kegyelmi áldásait kérve e törekvéseinkre.

A homília után került sor az oltár és a templom falainak szentelt olajjal, krizmával történő megkenésére. Püspök atya a miséző oltáron helyezett el kereszt alakban szent kenetet, majd a templom falain több helyen, körbehaladva a belső térben. Az utolsó krizma-keresztet vértanú káplánunk, Boldog Brenner János atya koporsóereklyéje alá rajzolta fel.

A miséző oltár tömjénfüstölése után terítő került az oltárra, majd Gyula atya meggyújtotta az oltárgyertyákat is, minden készen állt az áldozati adományok előkészítésére, a szentmise folytatására, a legszentebb Eucharisztia bemutatására. Mindez immár a felszentelt templomunkban.

Nagy örömnapnak voltunk szem- és fültanúi. Mostantól még emelkedettebb lélekkel léphetjük át a templom küszöbét, imádkozhatunk annak falai között Jézus jelenlétében. Reméljük, sok szép közösségben megélt eseménynek leszünk még résztvevői ebben a szent térben – akár minden vasárnap.

Köszönjük megyés főpásztorunknak, hogy az apostolok utódaként rábízott feladattal felszentelte templomunkat, plébános atyának köszönjük, hogy ehhez Magyarlak hívő közösségét hozzásegítette. Köszönjük a hívek áldozatvállalását is, akik templomunkért önzetlenül tettek eddig, és meggyőződéssel bízván ezután is buzgó lélekkel tenni fognak.

Dicsértessék Jézus Krisztus!

A templomszentelés fotói Magyarlak község Facebook oldalán tekinthetők meg: https://www.facebook.com/magyarlak/photos

 

 

© 2022 Magyarlak Község Ökormányzata
Weblapkészítés: OnceMedia