2010.
03. 01.

Településőrök Magyarlakon

Magyarlak Önkormányzata az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nyújtotta támogatást kihasználva két fő településőrt alkalmaz 2010. március 1.-től.

Az IRM pályázat célja hogy a falvak településőröket állíthatnak szolgálatba, akik a bűnmegelőzésben segítik a rendőrség munkáját. Ehhez kormányzati támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok. Ezzel eszközt kapnak a helyi közbiztonságért viselt felelősségük érvényesítéséhez és létrejöhet az európai értelemben vett önkormányzati rendészet.

A településőrök munkájuk során szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tevékenységüket az önkormányzatok irányítják. Ezen együttmüködés keretében egy új szövetség jöhet létre a nagyobb közbiztonságért.

A településőrök – akiknek előírt ruházatban, felszereléssel kell dolgozniuk – tevékenységét az önkormányzatok irányítják, a bűnmegelőzésben együttműködnek majd a rendőrséggel. Nem lesz sem hatósági jogkörük, sem kényszerítő eszközük.

Feladatuk elsősorban az lesz, hogy segítsék a hivatalos és közfeladatot ellátó személyeket.

Ezek mellett közreműködnek a közvagyon, közterületek védelmében, támogatják az önkormányzati rendeletek betartását, bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, városrendészeti célkitűzéseket; rendezvényeken közreműködnek a rendfenntartásban, forgalomirányításban, balesetnél, katasztrófa helyzetnél pedig az összehangolt segítségnyújtásban, élet- és vagyonmentésben, helyreállítási munkákban, a rend helyreállításában.

Az Önkormányzat a településőri feladatok ellátásával Magyarlakon Krajczár Zsoltot és Mesics Imrét bízta meg. Munkájukat főállásban látják el, foglalkoztatójuk a Magyarlaki Önkormányzat. Feladatuk ellátásához szükséges felszerelés megvásárlását és foglalkoztatásuk költségterheit az állam is támogatta, illetve támogatja folyamatosan. Munkába állásukat, eligazításukat Végvári János alezredes a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka és Monek Gyula polgármester támogatásával, felkészülésükhöz szakmai segítségüket nyújtva kezdték el.

Sok sikert kívánunk Zsoltinak és Imrének feladataik sikeres ellátásához egész Magyarlak nevében, tevékenységükhöz adjunk meg minden támogatást – saját településünk és saját nyugalmunk érdekében is.

Képek a felkészítésről illetve településőreink első munkanapjáról megtekinthetők a Magyarlaki Picasa Google webalbumban: http://picasaweb.google.com/magyarlak9962

© 2019 Magyarlak Község Ökormányzata
Weblapkészítés: OnceMedia