Polgármesteri program

Polgármesteri program a 2019-2024 évi választási ciklusra

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet terveimről, elképzeléseimről, melyeket a következő öt évben szeretnék az Önök támogatásával megvalósítani.
A 2019.október 14-én megkezdett új önkormányzati ciklus polgármesteri programját az elmúlt öt év képviselői tapasztalatainak levonásával, a helyi körülmények ismeretében fogalmaztam meg.

Programomat két csoportban szeretném meghatározni:
Hosszú távú, választási cikluson átnyúló tervek.
②Az ötéves választási ciklusra vonatkozó tervek.

 

①A hosszú távú elképzelések közé tartoznak azok a tervek, melyek az
Önkormányzat hosszú távú rendezési tervében, elképzeléseiben
szerepelnek, és hosszabb előkészítést és kivitelezést igényelnek.

 

 1. A) Kapcsolatrendszer:
 • A meglévő kapcsolatok fenntartása, bővítése, a kapcsolatrendszer kiszélesítése minden területen, községünkön belül és kívül egyaránt.
 • A kistérségi együttműködések növelése, erősítése.
 • Pályázati társulásokban való részvétel.
 • A civil szervezetekkel való jó kapcsolat fenntartása.
 • A településen működő vállalkozói körrel való kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása, együttműködési rendszer kidolgozása.

 

 1. B) Gazdasági terület:
 • Az Önkormányzat stabil gazdasági helyzetének fenntartása, az aktuális költségvetés egyensúlyának megtartása.
 • A természetes környezetünk megóvása, hatékony környezetvédelem elősegítése.
 • A falu belterületének, terület és határa rendezettségének további fenntartása, színvonalának növelése.
 • Lehetőségekhez mérten új munkahelyek teremtésének elősegítése.
 • Folyamatos pályázati tevékenység új beruházások megvalósítására.
 • Magyarlak turisztikai vonzerejének növelése.

②A rövid távú, ötéves ciklusra vonatkozó tervek:

 

 • A megkezdett, folyamatban levő beruházások befejezése (csapadékvíz elvezetéses pályázat, tűzoltó szertár bővítése).
 • A fel nem újított mellékutak és járdák aszfaltozása.
 • Az Önkormányzat épületének felújítása.
 • A buszváró öblök aszfaltozása, buszvárók felújítása.
 • Az óvoda bővítése, járda építése a Kossuth Lajos útig.
 • A falu hagyományos rendezvényeinek a megtartása.
 • A település virágosításának további fenntartása.
 • A Hegyalja út további bővítése, lakóingatlanok kialakítása.
 • Egy bölcsőde építésének az előkészítése, tervek, tanulmány készítése.
 • Megfelelő pályázat esetén a szőlőhegy fejlesztése.
 • Az idős, beteg, egyedülálló emberek segítése, gondozása.

 

Ezeket a főbb terveket, elképzeléseket szeretném megvalósítani a
képviselő-testület támogatásával. Önkormányzatunk jelenleg stabil anyagi helyzetben van, hitellel nem rendelkezünk. Ez a stabilitás köszönhető az előző ciklus megfontolt, átgondolt döntéseinek és a hivatal valamennyi dolgozójának magas színvonalú munkájának. Az anyagi stabilitás ad lehetőséget a jövőbeli elképzelések megvalósításához.

Célom, hogy a térség kiemelkedő, meghatározó településévé váljunk!
A programomban megfogalmazott célokat csak együtt, közösen, egyetértésben tudjuk megvalósítani. Ha a célok közösek, a sikerek is közösek lesznek.
A pozitív együttműködés reményében kívánok a képviselő-testület minden tagjának jó egészséget, erőt, kitartást, és sok sikert az önkormányzati munkához!

 

 

 

Magyarlak, 2019. október 21.

Monek Dávid sk

polgármester

© 2022 Magyarlak Község Ökormányzata
Weblapkészítés: OnceMedia