2016.
12. 23.

Magyarlaki Hírmondó a karácsonyfa alá

Megjelent ünnepi Hírmondónk, melyben a szent ünnepre készülődéshez igyekeztünk muníciót átnyújtani községünk lakóinak, minden Magyarlakhoz kötődő embernek határon innen és túl. Aktuális számunk mottója: hit, magyarság, hiteles emberek.

 • Bartha Angéla szociális testvér karácsonyi gondolatai között hitünk elmélyítéséhez is kapunk gyakorlati segítséget az “5-ujj” szabály alapján.
 • Székelyföldről magyarságunk megéléséről – ünnepeinken és hétköznapjainkon – írnak ott élő barátaink, Szabó Réka és Kovács Zsolt.
 • Régi adósságunkat törlesztjük falunk plébánosa, Gyula atya életútjának bemutatásával. Lelkipásztorunk megszívlelendő tanáccsal is ellát fiatalt, felnőttet interjúnkban.
 • Búcsúzunk Monek Jóska bácsi igazgató úrtól, aki emberként szolgált Magyarlakon és Csörötneken, nevelt generációkat jó emberré válni.
 • Ötven évvel ezelőttre tekinthetünk vissza egy archív fénykép segítségével Magyarics István gyűjtőmunkájának köszönhetően.
 • Brenner János emlékévet hirdetett egyházmegyénk 2017-ben.
 • Beszámolunk iskolánk, óvodánk, kultúrházunk, egyházközségünk elmúlt negyedévi történéseiről.
 • Megújult a háromházi hívek által a negyvenes évek végén emelt kőkereszt.
 • Sportkörünk őszi szezonjáról olvashatnak beszámolót, értékelést.
 • Csavart diós kalács receptjét közöljük.
 • Egyéb magyarlaki felhívások.

Magyarlaki Hírmondó

© 2019 Magyarlak Község Ökormányzata
Weblapkészítés: OnceMedia